ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web VIETLOOK.VN và ứng dụng VIETLOOK trên hệ điều hành Android và iOS (gọi tắt là “Hệ thống VIETLOOK” hay “VIETLOOK”) do Công ty Cổ phần VIETLOOK quản lý. Bằng cách truy cập và sử dụng Hệ thống VIETLOOK, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc hiểu và đồng ý với các Điều khoản - Chính sách này, cùng với các Điều khoản - Chính sách khác được thông báo trên Hệ thống VIETLOOK, cũng như các Điều khoản - Chính sách về Sản phẩm / Dịch vụ của các Đơn vị liên kết, các Nhà cung cấp hoặc các Bên thứ ba trên Hệ thống VIETLOOK.

Chúng tôi có thể sửa đổi, chỉnh sửa, bổ sung, loại bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản – Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng lên Hệ thống VIETLOOK mà không cần thông báo trước. Bằng việc sử dụng hay tiếp tục sử dụng Hệ thống VIETLOOK, người truy cập, người sử dụng VIETLOOK (“Bạn” hay “Người dùng”) đồng ý và chấp thuận với những nội dung thay đổi đó. Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu.

1. PHẠM VI DỊCH VỤ

1.1. Dịch vụ

Thông qua Vietlook, chúng tôi cung cấp công cụ trực tuyến để Bạn có thể tìm các địa điểm du lịch, vé thăm quan, tour, nhà hàng – dịch vụ ăn uống, nơi lưu trú, dịch vụ di chuyển tại địa phương, hãng hàng không, tàu hỏa, xe khách, và/hoặc các dịch vụ liên quan đến du lịch khác (gọi tắt là “Sản phẩm / Dịch vụ”) và thực hiện việc mua các Sản phẩm / Dịch vụ này. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin đặt Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn tới các Nhà cung Cấp liên quan. Việc mua Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn được xác nhận khi Bạn thanh toán thành công và nhận được Đơn hàng xác nhận trên Hệ thống Vietlook. Thông qua việc sử dụng Vietlook và thực hiện đặt Sản phẩm / Dịch vụ, Bạn đã ký một hợp đồng với Nhà cung cấp. Các Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và thực hiện đơn đặt Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn.

1.2. Không đảm bảo

1.2.1. Chúng tôi sẽ sử dụng những kỹ năng chuyên môn và sự cẩn trọng trong việc thực hiện Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không xác nhận và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót (bao gồm cả lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (do sự hư hỏng, sửa chữa hoặc nâng cấp tạm thời đối với Hệ thống), sự nhầm lẫn, thông tin sai lệch hoặc việc không thể chuyển thông tin. Các Nhà cung cấp sẽ luôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của thông tin liên quan tới Sản phẩm / Dịch vụ. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì, Bạn cần liên hệ với với Nhà cung cấp để tìm hiểu về các chính sách liên quan đến việc đặt Sản phẩm / Dịch vụ.

1.2.2. Mặc dù các địa điểm du lịch, thông tin lịch trình và các thông tin khác liên quan được hiển thị trên Hệ thống của chúng tôi, Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc đến các điểm này là nên hoặc không có rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra do việc du lịch đến các điểm đó. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chuyến du lịch, lộ trình và điểm đến, cho toàn bộ hành trình của Bạn.

1.2.3. Nếu Bạn có khiếu nại về dịch vụ của chúng tôi thì Bạn có thể gửi thông tin liên hệ tới Chúng tôi. Xin lưu ý rằng bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng Sản phẩm / Dịch vụ (chính sách, tiêu chuẩn, dịch vụ, tiện nghi, trang trí, thức ăn, v.v.) sẽ do Nhà cung cấp Sản phẩm / Dịch vụ chịu trách nhiệm giải đáp và xử lý. Chúng tôi sẽ phối hợp với Nhà cung cấp để cố gắng tìm một phương án giải quyết hợp lý nhưng không đảm bảo một kết quả phù hợp với mong muốn của Bạn. Các khiếu nại về Dịch vụ phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản của Nhà cung cấp.

1.3. Đánh giá

Việc Đánh giá các Nhà cung cấp, các Sản phẩm / Dịch vụ trên Vietlook được dựa vào thông tin do Bạn, người dùng khác, Nhà cung cấp, bên thứ ba đánh giá và sẽ được xác định cụ thể thông qua các thuật toán tự động. Xếp hạng có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, ổn định của các xếp hạng Đánh giá, vì vậy chúng tôi sẽ khước từ mọi trách nhiệm giải đáp các khiếu nại, thắc mắc liên quan tới xếp hạng Đánh giá.

1.4. Hủy, thay đổi dịch vụ, vắng mặt

1.4.1. Khi thực hiện đặt Sản phẩm / Dịch vụ với Nhà cung cấp, Bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ chính sách liên quan đến Sản phẩm / Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở: phạm vi Sản phẩm / Dịch vụ, điều kiện sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ, chính sách hủy và vắng mặt. Chính sách hủy và vắng mặt của Nhà cung cấp được đăng trên Hệ thống của chúng tôi ở các trang thông tin về Nhà cung cấp, trong quá trình mua Sản phẩm / Dịch vụ và trong email xác nhận (nếu có). Trong trường hợp thông tin bị thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, Bạn cần liên hệ với Nhà cung cấp để có thông tin chính xác nhất.

1.4.2. Xin lưu ý rằng, Bạn có thể bị tính phí nếu huỷ Đơn hàng theo chính sách hủy và vắng mặt của Nhà cung cấp và/hoặc không có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán trước. Một số phí hoặc ưu đãi đặc biệt không thể được huỷ bỏ, hoàn tiền hoặc thay đổi. Chúng tôi khuyên Bạn nên đọc chính sách hủy phòng và vắng mặt của Nhà cung cấp một cách cẩn thận.

1.4.3. Nếu Bạn đến trễ vào thời điểm bắt đầu sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ, Bạn hãy thông báo với Nhà cung cấp để Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn không bị hủy hoặc không bị tính phí vắng mặt. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng, cơ chế, chính sách của Nhà cung cấp.

1.4.4. Nếu Bạn mua vé khứ hồi trong cùng một mã đặt chỗ hàng không, vé cả chiều đi và chiều về phải được sử dụng đầy đủ, như được nêu rõ trong hành trình. Nếu chỉ sử dụng chiều đi hoặc chiều về; hoặc sử dụng một phần của chuyến bay khứ hồi, có thể khiến vé còn lại mất hiệu lực và không thể hoàn tiền. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu hành khách vi phạm những điều khoản sử dụng này.

1.4.5. Yêu cầu đặc biệt: Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến việc đặt Sản phẩm / Dịch vụ (ví dụ: sử dụng xe lăn tại nơi cung cấp Dịch vụ, thú nuôi đi cùng, tích điểm,…), Bạn có thể thêm các yêu cầu khi thực hiện đặt chỗ trên Hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp (nếu có quy định rõ ràng chính sách như vậy trên Hệ thống). Việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt đều phụ thuộc vào khả năng, cơ chế, chính sách của Nhà cung cấp.

2. GIÁ, THUẾ, PHÍ VÀ THANH TOÁN

2.1. Giá niêm yết trên Hệ thống chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể với các điều kiện nhất định và các mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ, thời gian lưu trú / thời gian sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ. Giá như đã được cung cấp bởi các Nhà cung cấp trên Hệ thống của chúng tôi đã bao gồm: (i) thuế GTGT cùng tất cả các loại thuế khác (nếu có) và (ii) phí, trừ khi được quy định khác đi trên Hệ thống. Giá Sản phẩm / Dịch vụ không bao gồm bất kỳ loại bảo hiểm nào, trừ khi có quy định khác.

2.2. Xin lưu ý rằng tất cả các mức giá đặt Sản phẩm / Dịch vụ được cung cấp thông qua Hệ thống của chúng tôi được xác định dựa trên sự lựa chọn của Bạn, chẳng hạn như thời gian lưu trú / thời gian sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ và số lượng khách yêu cầu, trừ khi được quy định khác. Bạn có trách nhiệm xác minh rằng liệu lựa chọn của Bạn và bất kỳ yêu cầu hoặc Sản phẩm / Dịch vụ bổ sung nào đã được phản ánh trong giá hiển thị trên Hệ thống (chẳng hạn như các Thông tin chuyến bay đã được phản ảnh trong vé đặt chỗ) và / hoặc trong Đơn hàng xác nhận hay chưa.

2.3. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể chào mức giá thấp hơn và / hoặc áp dụng các chương trình khuyến mại khác. Bạn phải tuân thủ các điều kiện nhất định để được tham gia chương trình khuyến mại.

2.4. Các khoản chi phí tiêu dùng cá nhân thường không được bao gồm trong giá Sản phẩm / Dịch vụ, trừ khi có quy định khác được nêu rõ ràng trong Đơn hàng xác nhận. Các khoản phí đó có thể bao gồm hoặc không với các chi phí phát sinh. Nếu Bạn không chắc chắn về việc một khoản phí đã được bao gồm trong bảng giá Sản phẩm / Dịch vụ hay chưa, xin vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp để làm rõ.

2.5. Một số Nhà cung cấp có thể tính thêm phụ phí như: phí vận chuyển, hoặc trung chuyển, phí quá giờ, phí phục vụ,... Chúng tôi không sắp xếp và không chịu trách nhiệm với bất kỳ phụ phí nào.

2.6. Tại một số quốc gia, khách sạn có thể được yêu cầu phải thu thuế lưu trú trực tiếp từ khách hàng. Cơ quan nhà nước cũng có thể công bố thuế phụ thu và có thể yêu cầu khách sạn trực tiếp thu các khoản thuế này. Bạn đồng ý nộp bất kỳ và tất cả các loại thuế / khoản phí như vậy trực tiếp cho khách sạn ngay khi trả phòng, trừ khi có quy định khác. Trường hợp Bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với khách sạn hoặc bộ phận Dịch vụ khách hàng của Nhà cung cấp về bất kỳ khoản phí phụ thu nào có thể được bao gồm trong giá phòng Khách sạn.

2.7. Bạn có thể hủy bỏ đặt chỗ bất cứ lúc nào trước khi thực hiện thanh toán. Tuy nhiên, sau khi Bạn đã hoàn thành thanh toán và nhận được Đơn hàng xác nhận từ chúng tôi, nếu Bạn muốn hủy bỏ hoặc thay đổi Sản phẩm / Dịch vụ, Bạn có thể phải trả thêm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà cung cấp. Một số Sản phẩm / Dịch vụ là không thể hoàn hủy ngay sau khi Bạn tiến hành thanh toán và nhận được Đơn hàng xác nhận. Bạn vui lòng đọc kỹ chính sách của các Nhà cung cấp khi thực hiện đặt Sản phẩm / Dịch vụ.

2.8. Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian quy định. Nếu việc thanh toán không được thực hiện thì chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ tất các các Đơn hàng hoặc hủy bỏ quá trình Đặt hàng.

3. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

3.1. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, thư điện tử (email), căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, cũng như yêu cầu xác thực các thông tin này trên Hệ thống để phục vụ cho việc đăng ký, hỗ trợ, cung cấp, sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ,… cũng như cải thiện Hệ thống để nâng cao trải nghiệm của Khách hàng. Việc cung cấp thông tin này là hoàn toàn tự nguyện từ phía Khách hàng.

3.2. Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác sau khi đã xác thực tài khoản trên hệ thống. Bạn phải đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho Bạn. Nếu Bạn không còn quyền kiểm soát tài khoản của mình, Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi có thể tạm thời chặn và/ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Bạn đúng cách.

3.3. Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản mình. Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc danh tính của Bạn do mật khẩu của Bạn bị tiết lộ, các Đơn hàng nhận được từ việc sử dụng trái phép đó vẫn được coi là đơn đặt hàng hợp lệ và chúng tôi sẽ xử lý các đơn đặt hàng đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản của Bạn. Bạn có thể liên hệ với của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong trường hợp Bạn phát hiện có người sử dụng tài khoản của mình để đặt Sản phẩm / Dịch vụ trên Hệ thống của chúng tôi.

3.4. Chúng tôi có toàn quyền trong việc tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Người dùng theo quyết định của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Các lý do để chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Người dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) vi phạm quy định tại Điều khoản này; (ii) gian lận hoặc trộm cắp hoặc có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, trộm cắp; (iii) thông tin không chính xác, sai lệch,…

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

4.1. Chúng tôi sở hữu tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trên Hệ thống Vietlook. Tất cả các thông tin và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, nhãn hiệu, logo, biểu tượng, mã html và các mã khác trên Hệ thống này đều bị cấm công bố, sửa đổi, sao chép, hoặc thay đổi nếu không có sự cho phép của chúng tôi. Không có bất cứ quy định nào trong Điều khoản này được hiểu là trao cho Bạn một sự cho phép hoặc bất kỳ quyền nào để sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi. Nếu Bạn vi phạm những quyền này, chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu Bạn bồi thường dân sự cho toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu. Những hành vi vi phạm cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự.

4.2. Chúng tôi sở hữu quyền tác giả với Hệ thống, và Bạn bị cấm sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

5. CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ KHÁC

5.1. Quyền và nghĩa vụ khi sử dụng Hệ thống

Bạn có thể sử dụng Hệ thống để đặt Sản phẩm / Dịch vụ và tại đây Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn sẽ không đưa ra các yêu cầu đặt chỗ sai hoặc có tính đầu cơ. Bạn cần cam kết rằng các thông tin thanh toán Bạn cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chính xác. Bạn cũng đảm bảo cung cấp địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư và/hoặc các chi tiết về thông tin liên lạc của Bạn đúng đắn và chính xác.

5.2. Toàn bộ nội dung trên Hệ thống được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi sở hữu quyền tác giả và/hoặc các quyền khác thông qua việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp, và sửa chữa nội dung. Bạn không được sửa đổi, sao chép, trưng bày, xuất bản hoặc khai thác toàn bộ hay một phần nội dung, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Ngoài ra, Bạn phải đồng ý:

1. Không sử dụng Hệ thống hoặc các nội dung trên Hệ thống cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2. Không truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên Hệ thống bằng việc sử dụng công nghệ, phần mềm vì bất cứ mục đích gì mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

3. Không truyền hoặc cung cấp các liên kết đến hoặc gửi một thông báo có chứa tài liệu có thể được coi là, theo quyết định của chúng tôi, có hại, không đứng đắn, bạo lực, phân biệt chủng tộc, hoặc phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc tài liệu không phù hợp khác.

4. Không sử dụng Hệ thống theo bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, cản trở, phá rối hoặc can thiệp đến việc sử dụng Hệ thống hoặc máy tính/ thiết bị di động của Người dùng, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông.

5. Không truy cập trái phép hoặc thực hiện các thay đổi trái phép đối với Hệ thống hoặc trang web khác có liên quan, các tài khoản, các hệ thống máy tính, mạng lưới kết nối với Hệ thống thông qua hành động thâm nhập vào phần cứng máy tính, phần mềm máy tính hoặc mạng máy tính để thay đổi (hacking) hệ thống đó, trộm cắp mật khẩu hoặc các vấn đề tương tự khác.

6. Không lấy hoặc cố gắng lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào bằng các cách thức mà không được Hệ thống cung cấp có chủ ý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lấy hoặc thu thập thông tin cá nhân.

7. Bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Hệ thống, cho chúng tôi hoặc bên thứ ba có liên quan đến chúng tôi.

5.3. Quyền và nghĩa vụ bình luận, đánh giá trên Hệ thống Vietlook

Thông qua việc sử dụng Vietlook, khi cung cấp bình luận hay đánh giá, Bạn đồng ý đảm bảo rằng:

1. Bạn cung cấp các bình luận, đánh giá chính xác dựa trên các sự thật; phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về cách ứng xử trên mạng xã hội và internet.

2. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bình luận, đánh giá Bạn cung cấp cho chúng tôi.

3. Bạn đồng ý để chúng tôi sửa đổi đánh giá (thay đổi những câu, từ mà chúng tôi đánh giá là không phù hợp) nhưng không làm thay đổi nội dung của đánh giá.

4. Bạn đảm bảo nội dung đánh giá sẽ không bao gồm các thông tin bí mật và chúng tôi không có trách nhiệm phải xử lý các nội dung đánh giá là thông tin bí mật.

6. CÁC TUYÊN BỐ

Trong giới hạn tối đa được cho phép bởi luật pháp, chúng tôi tuyên bố:

6.1. Các Sản phẩm / Dịch vụ và nội dung được hiển thị trên Hệ thống trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về khả năng bán được của Sản phẩm / Dịch vụ, về tính phù hợp của Sản phẩm / Dịch vụ với một mục đích nhất định; về khả năng xâm phạm quyền của bên thứ ba.

6.2. Chúng tôi không đảm bảo rằng: những Sản phẩm / Dịch vụ, chức năng, tính năng cung cấp tại Hệ thống sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn; các trang web hoặc máy chủ cung cấp Sản phẩm / Dịch vụ không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại

6.3. Chúng tôi không đảm bảo rằng Bạn sẽ có được các giấy phép du lịch (bao gồm nhưng không giới hạn ở thị thực, hộ chiếu,…) cần thiết theo yêu cầu của từng quốc gia, vùng lãnh thổ hay địa phương. Chúng tôi không có trách nhiệm thông báo hoặc bồi thường cho Bạn trong trường hợp xảy ra tổn thất liên quan đến việc thiếu các giấy phép du lịch cần thiết.

6.4. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào Bạn tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Hệ thống của chúng tôi là an toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất với hệ thống máy tính của Bạn hoặc việc mất mát dữ liệu. Chúng tôi khuyên Bạn nên liên hệ với chúng tôi khi có dấu hiệu nghi ngờ hệ thống máy tính của Bạn bị ảnh hưởng, bị nhiễm virus, phần mềm độc hại trong quá trình sử dụng Hệ thống.

6.5. Hệ thống có thể chứa các liên kết đến các trang web mà chúng tôi không quản lý, điều hành. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho các bên thứ ba để phân phối, đăng tải, truyền đưa hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, video, tin nhắn, đánh giá, hoặc các tài liệu khác thông qua Hệ thống này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sự riêng tư hoặc các hoạt động khác của các trang web đó. Vì vậy chúng tôi tuyên bố khước từ trách nhiệm liên quan đến những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng trang web, nội dung của bên thứ ba.

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Bất khả kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bạn hoặc Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai (lũ lụt, động đất,…), dịch bệnh, bạo loạn, ban bố tình trạng chiến tranh, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ, hacker, sự cố đường truyền,… Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều Khoản sử dụng này (ví dụ: giao dịch thất bại, hạn chế truy cập, không thể xử lý giao dịch trên Hệ thống,…) do ảnh hưởng của Sự kiện Bất Khả Kháng.

Chúng tôi và/hoặc các Nhà cung cấp bảo lưu quyền từ chối phục vụ Sản phẩm / Dịch vụ hoặc thay đổi Sản phẩm / Dịch vụ nếu có Sự kiện Bất Khả Kháng.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các quyền lợi liên quan khi có Sự kiện Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc đặt và sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ trên Hệ thống của chúng tôi.

7.2. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi, nhân viên và đối tác của chúng tôi nếu có khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến: (i) việc Bạn sử dụng Hệ thống; (ii) Nội dung được Bạn đưa ra, cung cấp hoặc truy cập thông qua Hệ thống này; (iii) việc Bạn vi phạm Điều Khoản sử dụng này; (iv) và/hoặc (v) bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của Bạn, cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.

7.3. Chấm dứt

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, trì hoãn, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Hệ thống. Trong trường hợp chấm dứt, Bạn vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà Bạn đã đồng ý.

7.4. Nếu Bạn sử dụng Hệ thống cho hoặc thay mặt cho một Bên thứ ba, như Khách hàng của Bạn, Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đặt Sản phẩm / Dịch vụ. Ngoài ra, Bạn phải thông báo cho Bên thứ ba tất cả các Điều khoản sử dụng áp dụng. Khi sử dụng Hệ thống, Bạn thay mặt hoặc đại diện cho một Bên thứ ba, Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các Điều Khoản này của Bên thứ ba.

7.5. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được cơ quan có thẩm quyền xác định là không thể thực thi hoặc vô hiệu, Điều khoản bị xác định không thể thực thi hoặc vô hiệu sẽ được thay thế bằng một điều khoản tương đương nhất với quy định ban đầu về khía cạnh ngôn ngữ. Các điều khoản khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.