CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ


Trang web VIETLOOK.VN và ứng dụng VIETLOOK trên hệ điều hành Android và iOS (gọi tắt là “Hệ thống VIETLOOK” hay “VIETLOOK”) do Công ty Cổ phần VIETLOOK quản lý. Bằng cách truy cập và sử dụng Hệ thống VIETLOOK, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc hiểu và đồng ý với các Điều khoản - Chính sách này, cùng với các Điều khoản - Chính sách khác được thông báo trên Hệ thống VIETLOOK, cũng như các Điều khoản - Chính sách về Sản phẩm / Dịch vụ của các Đơn vị liên kết, các Nhà cung cấp hoặc các Bên thứ ba trên Hệ thống VIETLOOK.

Chúng tôi có thể sửa đổi, chỉnh sửa, bổ sung, loại bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản – Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng lên Hệ thống VIETLOOK mà không cần thông báo trước. Bằng việc sử dụng hay tiếp tục sử dụng Hệ thống VIETLOOK, người truy cập, người sử dụng VIETLOOK (“Bạn” hay “Người dùng”) đồng ý và chấp thuận với những nội dung thay đổi đó. Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu.

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn khi sử dụng Hệ thống của chúng tôi. Sau khi đọc Chính sách Quyền riêng tư này, Bạn có toàn quyền quyết định việc chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Khi Bạn chọn "Đồng ý", hoặc Bạn tiếp tục thanh toán Sản phẩm / Dịch vụ, sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư; Bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư này và/hoặc các Điều khoản sử dụng.

Tùy theo từng thời điểm, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư. Nếu Bạn quan tâm về Quyền riêng tư của mình, vui lòng truy cập trang này thường xuyên để được cập nhật. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Hệ thống, Sản phẩm / Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp sau khi Chính sách này được sửa đổi, Bạn đã đồng ý và chấp nhận các sửa đổi của Chính sách Quyền riêng tư.

Chính sách Quyền riêng tư được áp dụng đối với tất cả các thông tin chúng tôi thu thập thông qua các Hệ thống hoặc các phương tiện khác.

Chính sách Quyền riêng tư mô tả cách chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân của Bạn, phương thức liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về thông tin cá nhân của mình.

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

Khi có sự đồng ý của Bạn, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân để phục vụ cho mục đích đăng ký, hỗ trợ, cung cấp, sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ cho Bạn và cải thiện Hệ thống để nâng cao trải nghiệm của Bạn.

1.1. Thông tin cá nhân của Bạn

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của Bạn như sau:

- Thông tin cá nhân của Bạn: bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, thư điện tử (email), căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, cũng như yêu cầu xác thực các thông tin này trên Hệ thống.

- Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của Bạn trong quá trình Bạn sử dụng Hệ thống và/hoặc Sản phẩm / Dịch vụ được cung cấp bởi các Nhà cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở: chi tiết về đặt Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn như tên và địa chỉ khách sạn, thời gian lưu trú, lịch trình chuyến bay, sở thích du lịch,... Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các bình luận, đánh giá của Bạn về Hệ thống và/hoặc Nhà cung cấp của chúng tôi bao gồm nội dung bình luận, đánh giá, tên và ảnh đại diện Bạn chọn.

- Vị trí địa lý: Nhằm mục đích cung cấp thông tin về các hoạt động du lịch ở gần vị trí của Bạn, chúng tôi có thể thu nhập Dữ liệu về vị trí địa lý, địa chỉ IP của Bạn.

- Nếu Bạn sử dụng các thiết bị di động để sử dụng Hệ thống, Bạn có quyền lựa chọn để chúng tôi thấy vị trí hiện tại của Bạn hoặc cho phép chúng tôi truy cập vào danh sách thông tin liên lạc của Bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để giới thiệu cho Bạn các điểm du lịch ở gần nhất so với vị trí của Bạn, và nâng cao trải nghiệm của Bạn khi sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ cung cấp trên Hệ thống.

- Đồng thời, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về các lần truy cập của Bạn ngay cả khi Bạn không tạo tài khoản trên Hệ thống hoặc không thực hiện bất kỳ yêu cầu đơn đặt Sản phẩm / Dịch vụ nào. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như: vị trí địa lý, tên thiết bị, địa chỉ IP, thời gian truy cập và sử dụng Hệ thống, phần cứng, phần mềm, trình duyệt internet và thông tin về ngôn ngữ cài đặt, phiên bản, hệ điều hành của thiết bị mà bản sử dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhấp (click) chuột và những trang thông tin mà Bạn đã xem.

- Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn thực hiện liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại, các Hệ thống truyền thông khác như mạng xã hội,…

- Cookies và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookies và/hoặc các công nghệ tương tự để máy tính và/hoặc thiết bị di động sẽ nhận ra Bạn khi Bạn sử dụng Hệ thống của chúng tôi trong các lần tiếp theo.

1.2. Thông tin cá nhân về người khác mà Bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng Hệ thống để đặt Sản phẩm / Dịch vụ cho chính mình và/hoặc người khác. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin cá nhân của các thành viên tham gia chuyến đi như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên, Bạn cần đảm bảo rằng Bạn là người có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân mà Bạn cung cấp thông tin hiểu và chấp nhận cách chúng tôi sử dụng thông tin của họ.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của Bạn sẽ được chúng tôi sử dụng để phục vụ cho các mục đích dưới đây:

- Hỗ trợ Bạn đăng ký sử dụng và/hoặc truy cập vào Hệ thống của chúng tôi, xác thực thông tin người dùng và thông tin Dịch vụ Bạn đã đặt trên Hệ thống.

- Quản lý Sản phẩm / Dịch vụ: Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân để xử lý các đơn đặt Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn trên Hệ thống.

- Dịch vụ Khách hàng: Chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn khi cần thông báo về các Sản phẩm / Dịch vụ mà Bạn đã đặt trên Hệ thống của chúng tôi, hoặc hỗ trợ Bạn làm việc với Nhà cung cấp để giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

- Nâng cao trải nghiệm của Bạn khi sử dụng Hệ thống và trải nghiệm Sản phẩm / Dịch vụ của các Nhà cung cấp thông qua việc ghi nhận và sử dụng các bình luận, đánh giá của Bạn về Hệ thống và/hoặc Nhà cung cấp.

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị & nghiên cứu thị trường: Chúng tôi sẽ giới thiệu đến Bạn các thông tin về sản phẩm du lịch như: gửi thông báo cho Bạn về các sản phẩm mới của chúng tôi, các chương trình khuyến mại,... Bạn có quyền từ chối các tài liệu tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong tài liệu.

- Xây dựng một dịch vụ an toàn và đáng tin cậy: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn để phát hiện và phòng tránh các hành vi thiếu minh bạch, gian lận, phi pháp.

- Giám sát cuộc gọi: Khi Bạn liên hệ với chúng tôi, nội dung cuộc gọi có thể được nghe trực tiếp và/hoặc được ghi âm cho mục đích quản lý chất lượng và xử lý các khiếu nại (nếu có).

- Chuyển nhượng doanh nghiệp: trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp, thì thông tin cá nhân được thu thập có thể là một phần của tài sản chuyển nhượng.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn cho các Bên thứ ba để thực hiện việc cung cấp Sản phẩm / Dịch vụ cho Bạn.

- Nhà cung cấp Sản phẩm / Dịch vụ: chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho các Nhà cung cấp để xử lý các yêu cầu đặt Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn.

- Nhà cung cấp Sản phẩm / Dịch vụ hỗ trợ trên Hệ thống của chúng tôi như: các bên trung gian thanh toán, các công ty tiếp thị & nghiên cứu thị trường, đối tác cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng,…

- Các cơ quan thực thi pháp luật nhằm điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, chống gian lận,…

- Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân khi được sự đồng ý của Bạn và/hoặc trong các trường hợp mà chúng tôi cho là cần thiết như: (i) khi có các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; (ii) điều tra các hành vi gian lận; (iii) thực thi các Điều khoản và Điều kiện.

- Khi Bạn nhấn nút chọn “Đồng ý” và/hoặc thanh toán đơn đặt Sản phẩm / Dịch vụ và/hoặc sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ, sử dụng Hệ thống của chúng tôi, Bạn đã thể hiện sự đồng ý để chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn như quy định tại Chính sách về quyền riêng tư.

- Tùy thuộc vào vị trí của Bạn và/hoặc yêu cầu đặt Sản phẩm / Dịch vụ của Bạn, chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của Bạn ra nước ngoài.

4. KIỂM SOÁT THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Nếu Bạn muốn thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Bạn trên Hệ thống và chỉnh sửa thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi.

- Nếu Bạn muốn rút lại sự chấp thuận và/hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với của chúng tôi.

- Theo yêu cầu của Bạn chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng, tiết lệ thông tin cá nhân trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc chúng tôi có mục đích kinh doanh hoặc mục đích pháp lý hợp pháp khác để giữ lại các thông tin đó.

- Nếu Bạn yêu cầu rút lại sự chấp thuận với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Sản phẩm / Dịch vụ Bạn đã đặt trên Hệ thống. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt như vậy.

5. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết và hợp lý bao gồm các quy trình vật lý, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý thông tin trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Nếu có bất kỳ hành vi nào vi phạm thông tin cá nhân của Bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn thông qua các Hệ thống của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi sẽ nỗ lực để phục hồi tính bảo mật của thông tin cá nhân của Bạn trên Hệ thống của chúng tôi.

- Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu của Bạn đến email info@VIETLOOK.vn.